Duurzaam ondernemen

Strategie

Succesvolle ondernemers voeren hun activiteiten uit met respect voor milieu en maatschappij. Het strategisch belang van Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) mag dan ook niet onderschat worden.

In 2015 heeft de Verenigde Naties liefst 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vastgesteld als de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Grote multinationals hebben deze SDG’s in hun beleid opgenomen, maar ook kleinere bedrijven kunnen hun steentje bijdragen en, in functie van hun activiteit, een aantal van deze doelstellingen mee actief nastreven. Sterker nog, in het huidige economisch landschap wordt het duurzaamheidsprofiel van een onderneming steeds meer een onderscheidende factor. Ook voor de KMO! Ondernemers nemen daarom in hun beleid verantwoordelijkheid op ten aanzien van de ecologische en sociale context.

Vanuit de triple P benadering (People-Planet-Profit) is er een transitie nodig om op ecologisch en sociaal vlak gedeelde waarden te creëren voor aandeelhouders, werknemers, stakeholders en maatschappij. Bedrijven die dit doen, zijn weerbaarder, efficiënter en aantrekkelijker voor talentrijke werkkrachten. We bekijken samen met u welke kansen er in uw onderneming liggen om deze transitie door te voeren en er meerwaarde mee te creëren.

Contacteer ons

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Ja, ik wil een gratis strategiesessie

Volg ons