Case: Alulim

Overdracht MBI

Alulim Construct
Opglabbeek

ALULIM is producent en installateur van aluminium constructies voor de bouwsector. Na 42 jaar in de branche wil de eigenaar zijn bedrijf overdragen, liefst naar zijn meewerkende dochter en enkele medewerkers. Maar is dergelijke Management-Buy-In wel financieel haalbaar en houdt het geen risico’s in voor de continuïteit in de onderneming? Aan Peritus werd gevraagd om de vraagstukken m.b.t. de beoogde MBI te helpen beantwoorden.

In een eerste fase bepaalden we de waarde van de onderneming en peilden we in meerdere 1-op-1 gesprekken met de zaakvoerder en de kandidaten naar de haalbaarheid in relatie tot de bedrijfsmatige belangen. Aan enthousiasme was er bij de kandidaten geen gebrek, echter hun ervaring en leiderschapscapaciteiten alsook de financiële draagkracht bleken nog onvoldoende om een risicoloze overdracht op korte termijn uit te voeren.

Op basis van onze bevindingen werkten we samen met de zaakvoerder en zijn team een veranderprogramma voor een gefaseerde MBI uit met concrete actiepunten op 3 domeinen: 1) professionaliseren van de bedrijfsleiding met het aanstellen van een interim COO en de creatie van een volwaardig management team met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden; 2) onderzoek naar haalbare financieringsmogelijkheden met advies aangaande de aandelenoverdracht voor elk teamlid; 3) LT strategiebepaling voor Alulim met ownership van de toekomstige eigenaars. Peritus coacht het team bij de uitvoering van het veranderprogramma. Het jonge MT is ondertussen al voor een beperkt percentage van de aandelen ingestapt en heeft qua leiderschap al grote stappen vooruitgezet. In de laatste fase begeleiden we het MT verder bij de uitbreiding van hun verantwoordelijkheden, monitoren we de uitrol van de bedrijfsstrategie en faciliteren we de verdere uitstroom van de zaakvoerder.

“Dankzij de begeleiding bij de Management Buy-In en het strategisch groeiadvies is een sterke bedrijfscontinuïteit naar klanten en werknemers verzekerd.”

Hanne Jeunen, Bestuurder Alulim Group BV

“Dankzij de begeleiding bij de Management Buy-In en het strategisch groeiadvies is een sterke bedrijfscontinuïteit naar klanten en werknemers verzekerd.”

Hanne Jeunen, Bestuurder Alulim Group BV

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Volg ons