Werkorganisatie en interne processen

Werking

Mensen, systemen en processen zijn het kloppende hart van elke onderneming. De synergie tussen deze 3 dragende pijlers vormt het fundament voor een goede werking.

In een gezond bedrijf is de werkorganisatie constant in beweging om de dagelijkse operaties vlot te laten verlopen. Men streeft naar kortere doorlooptijden, minder fouten en rework, hogere kwaliteit, snellere leveringen… kortom een optimalisatie van de processen die zich in de interne werking afspelen. Die processen worden beïnvloed door de competenties en attitudes van de medewerkers en de systemen waarvan ze in hun job gebruik maken. Het komt er bijgevolg op aan om taken en verantwoordelijkheden goed te organiseren en de processen zorgvuldig in te richten, te bewaken en waar nodig te veranderen.

U ziet pijnpunten in uw werkorganisatie, maar krijgt ze niet weggewerkt? Op basis van een doorlichting van de aandachtsgebieden formuleren we aanbevelingen om uw interne werking te versterken. Samen met u identificeren we de kritische ijkpunten doorheen de processen en reiken we de nodige handvaten aan om de prestaties te monitoren en bij te sturen.

Contacteer ons

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Ja, ik wil een gratis strategiesessie

Volg ons