Missie, visie en strategiebepaling

Strategie

Natuurlijk weet u waar u met uw onderneming naar toe wilt, maar geldt dat ook voor alle betrokkenen? De missie, visie en strategie zijn het kompas voor uw bedrijf. Hoe helderder het toekomstbeeld, hoe sterker uw onderneming zich kan profileren.

De missie is het fundament van uw onderneming. Ze beschrijft waar uw onderneming voor staat. Het zijn de normen en waarden in uw organisatie, de identiteit van het bedrijf die door iedereen in de organisatie gedragen wordt.

De visie beschrijft wat u met de onderneming in de (nabije) toekomst wilt bereiken, het droombeeld. Ze geeft aan hoe het bedrijf zich wil onderscheiden, welke waarde ze wil bieden voor medewerkers, klanten en maatschappij.

De strategie beschrijft het pad dat je naar het toekomstbeeld zal brengen, de reisroute. In een continu veranderend landschap laat een goede strategie toe om te schakelen en zich op de markt te blijven onderscheiden.

Wij helpen u het toekomstbeelden en haar 3 componenten scherp te stellen.

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Volg ons