Bedrijfsverkoop

Continuïteit

De verkoop van een bedrijf is vaak een lang en ingewikkeld proces waarin verschillende scenario’s moeten afgewogen worden. Is uw bedrijf een aantrekkelijke partij? Wat is haar economische waarde? Wie zijn potentiële overnemers? Wat is een realistische termijn? Welke formaliteiten moeten vervuld worden? En wat wilt u zelf na de overdracht doen?

De beslissing om een bedrijf te verkopen, is er één met emotionele, financiële en operationele consequenties. De eerste stap gebeurt in uw hoofd. U moet er immers mentaal klaar voor zijn en uw persoonlijke en financiële doelstellingen bepalen. Van dan af start het eigenlijke overdrachtsproces met daarin drie fasen: voorbereiding, overdracht en na de verkoop.

In de voorbereiding onderzoeken we financiële, commerciële en operationele optimalisaties waardoor uw bedrijf niet alleen aantrekkelijker wordt voor potentiële kopers, maar ook een grotere waarde verwerft. We wegen de verschillende overdrachtsscenario’s tegen elkaar af, zoals verkoop naar derden, overname door medewerkers, management buy-in of governance, en stellen de (anonieme) bedrijfsfiche op waarmee potentiële kopers kunnen worden benaderd.

Op basis van de bedrijfswaardering adviseren we welke overnameprijs u realistisch gezien mag vragen. We begeleiden u in de zoektocht naar geschikte kandidaat-overnemers en desgewenst assisteren we tijdens de onderhandelingen, maken we de nodige documenten voor de tegenpartij op en adviseren we hoe naar personeel, klanten, leveranciers en andere stakeholders te communiceren.

Na voltooiing van de transactie rest de vraag: wat nu? Ook hier kunnen we u met raad en daad bijstaan, enerzijds om het verworven vermogen fiscaal optimaal te beheren en anderzijds om u te coachen bij het opzetten van een volgende onderneming.

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Volg ons