Case: Crius Group NV

Strategisch businessplan

Crius Group NV
Hulshout

CRIUS is een familiebedrijf dat ruim 30 jaar geleden werd opgericht met als hoofdactiviteit de opmaak van teksten voor voornamelijk wetenschappelijke, juridische, fiscale en educatieve boeken. Met deze service verwierf de onderneming een mooie positie op de Vlaamse uitgeefmarkt. In 2007 werd de fakkel naar de 2 zonen, Jurgen en Jordy Willems, doorgegeven. Na enkele jaren ontwikkelde bij de jonge ondernemers de visie dat het bedrijf moest gaan inzetten op de digitale (r)evolutie om ook in de toekomst relevant te blijven. Toen werd een eerste keer op Peritus beroep gedaan om te helpen bij het opstellen van het strategisch businessplan in functie van deze visie.

Crius

Samen met de 2 broers en hun Management Team doorliepen we een proces van workshops waarin de strategische pijlers van de onderneming, zowel naar de marktkansen als naar de interne competentieontwikkeling, werden onderbouwd en de beoogde veranderingen in de tijd gepland en begroot. Het uitgewerkte businessplan vormde de leidraad voor de volgende jaren. Gaandeweg werd de Publishing Service uitgebreid met digitale varianten naast de traditionele boekopmaak en creëerde men een volledig nieuwe Technology Service die innovatieve oplossingen aanbiedt op vlak van datastructuren en content digitalisering. Na enkele moeilijke jaren van vooral investeren, gingen vrijwel alle informatieve en educatieve uitgeverijen van deze nieuwe diensten gebruik maken. CRIUS werd de enige speler met een one-stop-shop model met kenniskoepel voor de Vlaams-Nederlandse uitgeefmarkt: een uniek profiel waarmee ze marktleider werd.

Na enkele jaren werd opnieuw de hulp van Peritus ingeroepen om een volgende groeisprong voor te bereiden. Ook deze keer hanteerden we de methodiek van workshops met het voltallige MT. Op basis van een doorgedreven SWOT-oefening concludeerden we dat verdere groei kon op 3 sporen: 1) verder inzetten op technologische innovaties, 2) evolueren naar een doorgedreven product/diensten-model, en 3) de internationale uitgeefwereld aanboren. Ook deze groeisprong verloopt voorspoedig en vandaag is CRIUS een mooi bedrijf dat haar personeelsbestand op 10 jaar tijd heeft verdrievoudigd en een substantiële groei in marktaandeel en omzet heeft verwezenlijkt.

“Met de hulp van Peritus wisten we onze strategische visie om te zetten in een concreet plan”

Jurgen Willems, Managing Director, Crius Group NV

“Met de hulp van Peritus wisten we onze strategische visie om te zetten in een concreet plan”

Jurgen Willems, Managing Director, Crius Group NV

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Volg ons