Case: EIB Insulation NV

Organisatieontwikkeling

EIB Insulation NV
Schoten

Frank Verstraeten is als ondernemer al jaren actief in de sector van industriële isolatiewerken, vooral naar tankopslag in de petrochemie. Volgens zijn visie moet EIB INSULATION een totaalpakket van services kunnen aanbieden om als KMO op deze markt, die hoofdzakelijk door multinationals wordt bediend, een vaste waarde te worden. In die optiek werd de laatste jaren nadrukkelijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van aanverwante werken en diensten. Het bedrijf realiseerde zo een snelle groei op alle niveaus: klanten, omzet, personeel, machinepark… en verwierf ondertussen de status van een volwaardige partner die wordt geroemd voor de kwaliteit van de geleverde werken.

EIB Insulation

De snelle groei ging onvermijdelijk gepaard met groeipijnen waardoor de druk op de organisatie dreigde ongezond hoog te worden. De ondernemer besloot beroep te doen op Peritus om dit risico te helpen wegwerken. In een voorbereidende fase overliepen we met het Management Team de strategische keuzes, identificeerden we de aandachtspunten en spraken we een plan van aanpak af.

Teneinde de interne werkprocessen te harmoniseren, brachten we a.h.v. interviews en workshops met de sleutelfuncties de volledige operationele flow in kaart en werden de interacties tussen de verschillende functies kritisch geëvalueerd. We duidden specifieke ijkpunten doorheen het proces aan en benoemden taken en verantwoordelijkheden in een overzichtelijke RACI-matrix. Vervolgens bepaalden we samen met de betrokkenen operationele doelen en KPI’s die toelaten om de processen systematisch te monitoren. Nieuwe aandachtspunten worden zo in een vroeg stadium geïdentificeerd en in het Management Team aangekaart. Leden van het MT worden op die manier meer betrokken bij de aansturing van het geheel i.p.v. enkel van hun eigen functiegebied.

Ook op commercieel vlak zijn we op dezelfde manier tot aanbevelingen gekomen die de wisselwerking tussen business development en operations ten goede komen. Ondertussen is bij EIB INSULATION een CEO aangesteld die voor de verdere bedrijfsontwikkeling zal instaan.

“De evenwichtige analyse die Peritus maakt, houdt rekening met de interne verhoudingen waardoor kansen tot succesvolle implementatie van de processen wordt gemaximaliseerd.”

Filip De Wilde, CEO EIB Insulation NV

“De evenwichtige analyse die Peritus maakt, houdt rekening met de interne verhoudingen waardoor kansen tot succesvolle implementatie van de processen wordt gemaximaliseerd.”

Filip De Wilde, CEO EIB Insulation NV

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Volg ons