Case: Houthandel Vanhove

Groeistrategie

Houthandel Van Hove
Kinrooi

Dit familiebedrijf zit nu in de derde generatie. De laatste 15 jaar hebben de 3 broers Vanhove de leiding stapsgewijs overgenomen, ieder met zijn eigen rol in de organisatie. Vanuit hun visie is de onderneming gaan inzetten op diversificatie met elkaar versterkende activiteiten. Naast de houthandel biedt het bedrijf ook houten verpakkingen naar distributie en ontwerp/constructie van houten bijgebouwen naar particulieren aan. De eigenaars hebben veel ideeën om het bedrijf verder te laten groeien, onder meer met een verdere diversificatie door het initiëren van afgeleide activiteiten.

Vanhove

Dat kan organisch, dat kan via overnames… HOUTHANDEL VANHOVE heeft daarop het advies van Peritus ingeroepen om onderbouwde keuzes te kunnen maken en vervolgens een gefaseerd groeiactieplan op te stellen. Voor de broers was het belangrijk om het personeel hierbij te betrekken, maar niet te overbelasten.

Peritus heeft met het uitgebreide management team een participatief proces van analyse, workshops, brainstorming en keuzevorming doorlopen, zodat alle betrokkenen het ownership van doelen en taken op de samen bepaalde actiedomeinen op zich namen. Het groeiactieplan bevat acties op korte termijn met betrekking op optimalisatie van interne organisatie, rendabiliteit en management processen en acties op middellange termijn, waar de focus op nieuwe business development en commercialisering ligt. Peritus verzorgt al enkele jaren de coaching en begeleiding bij de uitvoering van dit groeiplan. De acties op korte termijn zijn grotendeels geïmplementeerd, wat heeft bijgedragen tot een sterke rendementsverbetering en een aanzienlijke groeisprong van het bedrijfsresultaat. De acties op middellange termijn zijn nog deels lopende en een haalbaarheidsonderzoek van alweer nieuwe ideeën voor nog verdere diversificatie is startende. Peritus heeft in parallel met de 3 broers/aandeelhouders ook de Governance op punt gesteld via Managementprocessen en een Aandeelhoudersovereenkomst, zodat de continuïteit van dit groeiend familiebedrijf maximaal gegarandeerd blijft.

“Omring je altijd met de juiste mensen. Voor ons zijn dat onder andere de experten van Peritus.”

Martijn Vanhove, Gedelegeerd Bestuurder, Houthandel Vanhove & Zonen NV

“Omring je altijd met de juiste mensen. Voor ons zijn dat onder andere de experten van Peritus.”

Martijn Vanhove, Gedelegeerd Bestuurder, Houthandel Vanhove & Zonen NV

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Volg ons