Case: P&P Motors NV

Familiale overdracht

P&P Motors NV
Scherpenheuvel

Als kinderen mee in een familiebedrijf werkzaam zijn, dan lijkt een overdracht naar die kinderen misschien wel voor de hand liggend, vanzelfsprekend is het zeker niet. Noch voor de ouders die na een lange periode van ondernemerschap hun bedrijf moeten loslaten, noch voor de betrokken kinderen die de groeistap van medewerker naar bedrijfsleider moeten zetten. Zo was het ook midden 2017 bij P&P Motors, een zeer gewaardeerde concessiehouder in het Renault dealernetwerk, waar de eigenaars over een periode van 5 jaar hun onderneming aan hun zoon en schoondochter wilden overlaten.

P&P Motors

In parallel met onze fiscaal-juridische partner die de overdracht op dat vlak begeleidt, heeft Peritus de transitie op tactisch/operationeel vlak begeleid. Enerzijds moest de uitstroom van de beide ouders uit de dagelijkse werking voorbereid worden, anderzijds was er de overdracht van leiding en verantwoordelijkheden naar de zoon en schoondochter met waarborging van de continuïteit intern.  Na een doorlichting van de werkorganisatie stelden we in workshops met alle betrokkenen een gefaseerd actieplan op voor de in de tijd veranderende rollen en verantwoordelijkheden.

Dit actieplan voorzag ook in een strategisch luik om de concurrentiële positie van het familiebedrijf toekomstgericht nog te versterken. Vervolgens begeleidden we de uitvoering van dit actieplan, verzorgden we 1-op-1 coaching voor de toekomstige zaakvoerders en leverden we advies m.b.t. de communicatie naar medewerkers, leveranciers en klanten. De transitie is nu succesvol doorgevoerd en heel wat strategische initiatieven werden aangepakt. P&P is vandaag een van de grootste en belangrijkste dealers in het Renault-Netwerk in België.

“Tonny is zeer betrokken met ons bedrijf en voelt als een vertrouwenspersoon, wat toch wel een belangrijke factor is.”

Vincent Ceunen, Operational Manager, P&P Motors NV

“Tonny is zeer betrokken met ons bedrijf en voelt als een vertrouwenspersoon, wat toch wel een belangrijke factor is.”

Vincent Ceunen, Operational Manager, P&P Motors NV

Peritus BV

Ravennestlaan 6 – 2820 Bonheiden

E-mail: info@peritus.be

Telefoon: +32 (0)477 70 51 00

Ondernemingsnummer: BE0824.449.124

Volg ons